Διάλογος στην Καγκελαρία στο Βερολίνο για θέματα ενσωμάτωσης

Copyright: Integrationsbeauftragte/Eticha

Ο Πάνος Δροσινάκης εκπροσώπησε την ΟΕΚ την Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2023, σε συζήτηση στην Καγκελαρία στο Βερολίνο. Η συζήτηση διοργανώθηκε από την Υπουργό, υπεύθυνη για θέματα ενσωμάτωσης, κυρία Reem Alabali-Radovan, συμμετείχαν Οργανώσεις μεταναστών από όλη την Γερμανία και διήρκησε τρεις ώρες.

Τα θέματα, που συζητήθηκαν ήταν οι νέοι νόμοι για το νέο σύστημα παροχής αδειών παραμονής (Chancenaufenthaltsrecht), την διπλή υπηκοότητα (doppelte Staatsangehörigkeit), καθώς και η προσπάθεια της Γερμανίας να προσελκύσει ειδικευμένους εργαζόμενους από όλον τον κόσμο,

ώστε να αντιμετωπίσει την μεγάλη έλλειψη σε ειδικευμένα εργατικά χέρια (Fachkräftemangel) σε όλο το φάσμα της γερμανικής οικονομίας.

Ο Π. Δροσινάκης τοποθετήθηκε ιδιαίτερα στις προσπάθειες που κάνει η γερμανική κυβέρνηση να προσελκύσει ειδικευμένους εργαζόμενους και επιστήμονες. Τόνισε πως από την Ελλάδα έχουν έρθει στην Γερμανία από το 2010 και εντεύθεν δεκάδες χιλιάδες άριστα εκπαιδευμένοι Έλληνες, τεχνίτες και επιστήμονες, οι οποίοι σπούδασαν και ειδικεύτηκαν με χρήματα των οικογενειών τους και του ελληνικού λαού και τώρα λείπουν από την Ελλάδα. Μόνο στην Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία ζουν και εργάζονται πάνω από 2000 γιατροί ελληνικής και κυπριακής καταγωγής, οι οποίοι μάλιστα έχουν ιδρύσει και σύλλογο (Genesis e.V.).

Αυτό που για τους Γερμανούς είναι «προσέλκυση», για την Ελλάδα και τις χώρες καταγωγής των εργαζομένων είναι Braindrain! Για κανέναν δεν είναι εύκολη η απόφαση, να αφήσει την πατρίδα του και να ξενιτευτεί για λόγους εργασίας. Όλοι γνωρίζουν πως η πατρίδα τους τούς χρειάζεται. Η Γερμανία, με αυτήν της την προσπάθεια, δημιουργεί προβλήματα σε όλες τις χώρες, από τις οποίες έρχονται εργαζόμενοι. Με δεδομένη την αρνητική επίδραση της φυγής, η ΟΕΚ ζήτησε από την γερμανική κυβέρνηση να καθιερώσει ένα σύστημα εξισορρόπησης των αρνητικών αποτελεσμάτων στις τοπικές κοινωνίες και στις οικονομίες, διαθέτοντας ποσά ανάλογα του αριθμού των επιστημόνων που έρχονται, ώστε να στηριχτεί η τοπική ανάπτυξη και η εκπαίδευση.

Ένα από τα θέματα που έθεσε η Υπουργός και η γερμανική κυβέρνηση ήταν, με ποιο τρόπο οι μεταναστευτικές Οργανώσεις μπορούν να βοηθήσουν την Γερμανία σε θέματα ενσωμάτωσης, ιδιαίτερα αυτού που ονομάζεται «πρόωρη ενσωμάτωση» στις χώρες καταγωγής, αλλά και πως μπορούν να παίξουν έναν συμβουλευτικό ρόλο. Ο Π. Δροσινάκης τόνισε, πως η ΟΕΚ και οι Ελληνικές Κοινότητες ήδη εδώ και δεκαετίες εργάζονται και βοηθούν στην ενσωμάτωση, όχι μόνο τους Έλληνες αλλά και όλους τους άλλους ξένους. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί πολλά συμβουλευτικά προγράμματα και έχουμε συνοδεύσει ξένους στα πρώτα τους δύσκολα βήματα στην Γερμανία. Η ΟΕΚ έκανε, σαν πρώτη Οργάνωση μεταναστών, την πρόταση στην γερμανική κυβέρνηση, να προχωρήσει στην θέσπιση ενός συστήματος πιστοποίησης των Οργανώσεων, ώστε όσοι θέλουν να παίξουν συμβουλευτικό ρόλο για μετανάστες και πρόσφυγες, να το πράξουν στην βάση συγκεκριμένων όρων και κανόνων, με πιστοποιημένα γραφεία και ειδικευμένο προσωπικό. Οι Ελληνικές Κοινότητες στην Γερμανία είναι έτοιμες να παίξουν έναν τέτοιο ρόλο, που θα πρέπει να γίνει βασικός πυλώνας της μοντέρνας γερμανικής πολιτικής ενσωμάτωσης. Και, φυσικά, αυτό μπορεί να γίνει και στην Ελλάδα, προετοιμάζοντας αυτούς που σκέφτονται να έρθουν στην Γερμανία, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και Οργανώσεις.

Σχετικά με το θέμα εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας, που η γνώση της είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ενσωμάτωση, προτείναμε να προχωρήσει η Γερμανία σε ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα εκμάθησης σε χώρες ενδιαφέροντος, από όπου κατάγονται υποψήφιοι εργαζόμενοι. Θα πρέπει να επιλέγονται νέοι με συγκεκριμένα κριτήρια, οι οποίοι θέλουν να μάθουν την γερμανική γλώσσα στον τόπο κατοικίας τους και να συμμετέχουν σε προγράμματα εκμάθησης, που θα χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από το γερμανικό κράτος.