Νέο Δ. Σ. στην Αδελφότητα Ηπειρωτών Αννοβέρου

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητας Ηπειρωτών Αννοβέρου και Περιχώρων, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 5ης Μαϊου 2019, έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Χρήστος Χύτης
Αντιπρόεδρος:.Βασίλειος Πανταζής
Γραμματέας: Βασίλειος Ντάφλος
Ταμίας: Μιχαήλ Μπίσας
Μέλη: Κωνσταντίνος Πίγγιος, Μιχαήλ Λιολής, Δημήτριος Τζαλοκώστας

ΦΩΤΟ: facebook