Πού ψηφίζουν οι Έλληνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Ευρωεκλογές της 25ης Μαϊου 2019

Με την απόφαση αριθ. πρωτ. 35208 της 8ης Μαϊου 2019 του Υπουργείου Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίστηκαν τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας στα λοιπά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής ́Ενωσης για τις εκλογές ανάδειξης των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουτης 25ης Μαΐου 2019.

Βλέπε σχετικά εδώ .