Απογραφή στρατευσίμων με έτος γέννησης το 2000

Γίνεται γνωστό ότι οι Έλληνες που γεννήθηκαν το έτος 2000 (Κλάσης 2021) έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2018 (2 Ιανουαρίου έως και 2 Απριλίου).

Σχετικές λεπτομέρειες μπορείτε να αντλήσετε από την επισυναπτόμενη εγκύκλιο του ακόλουθου Άμυνας στην Ελληνική Πρεσβεία στο Βερολίνο Apografi Stratefsimon 2000 και το επισυναπτόμενο Δελτίο Απογραφής Deltio apografis