Αus der Nacht heraus 2

Η “Εκτός Έδρας- Auswärts”, ομάδα αλληλεγγύης της Ελληνικής Κοινοτητας Βερολίνου παρουσιάζει…

…το Aus der Nacht heraus 2!

Οι θεματικοί κύκλοι του φετινού φεστιβάλ είναι οι εξής:
– 15.06 Ζήτημα Στέγασης
– 22.06 Ψυχοκοινωνικές συνέπειες της μετανάστευσης
– 29.06 Μαύρη Εργασία

Λεπτομέρειες μπορείτε να αντλήσετε από το συνημμένο αρχείο Αus der Nacht heraus 2