Γενική Συνέλευση στην Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΒ καλεί όλα τα μέλη του στη ΓΣ το Σάββατο 26.11.2016 με την ακόλουθη προτεινόμενη ημερήσια διάταξη:

Ημερήσια διάταξη:

  1. Εκλογή του προέδρου της Συνέλευσης και του υπεύθυνου για το πρωτόκολλο της Συνέλευσης
  2. Απολογισμός από το ΔΣ
  3. Οικονομικός απολογισμός από την ταμία του ΔΣ
  4. Απολογισμός από το εποπτικό συμβούλιο
  5. Συζήτηση επί του απολογισμoύ
  6. Συζήτηση περί επιβολής ετήσιου τιμήματος χρήσης των χώρων του ΕΠΚ από τα χορευτικά των συλλόγων και τα υπόλοιπα χορευτικά.
  7. Διάφορα

gs-e-k-berlinΗ Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26.11.2016 στις 16:00 στο χώρο του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου, στην Mittelstr. 33, ΤΚ. 12167, Berlin.

Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί απαρτία καλείται νέα ΓΣ για τις 18:00 της ίδιας ημέρας, στον ίδιο χώρο και με την ίδια ημερήσια διάταξη.

Η ΓΣ της 26.11.2016 και ώρα 18:00 έχει απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών με βάση την §8.4 του Καταστατικού.