Γενική Συνέλευση στην Ε.Κ. Φραγκφούρτης στις 30 Απριλίου

Τη διεξαγωγή εκλογών στις 4 Μαϊου 2017 αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Κοινότητας Φραγκφούρης. Προς τούτο καλεί τα μέλη της Κοινότητας σε Γενική Συνέλευση στις 30 Aπριλίου 2017 στις 15:00 στους χώρους τής Saalbau Gallus, Frankenallee 111, 60326 Frankfurt/M.

Λεπτομέρειες μπορείτε να αντλήσετε από το ενσωματωμένο στην ανάρτηση κείμενο/ΦΩΤΟ.