Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας Βερολίνου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕKB καλεί τα μέλη της Κοινότητας σε Γενική Συνέλευση το Σάββατο 29 Απριλίου 2017 στις 16:00 στους χώρους του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου, Mittelstraße 33, ΤΚ. 12167 Βερολίνο.

Ημερήσια διάταξη
1. Εκλογή προέδρου της Συνέλευσης και πρακτικογράφου
2. Απολογισμός του ΔΣ
3. Οικονομικός απολογισμός από την ταμία της Κοινότητας
4. Απολογισμός από το Εποπτικό Συμβούλιο
5. Συζήτηση επί του απολογισμoύ
6. Γιορτή Πρωτομαγιάς, συμμετοχή στη διαδήλωση, κατάθεση ψηφισμάτων
8. Διάφορα

Σε περίπτωση που δε διαπιστωθεί απαρτία καλείται νέα Γενική Συνέλευση για τις 18:00 της ίδιας ημέρας με την ίδια ημερήσια διάταξη, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών βάσει του άρθρου 8.4 του Καταστατικού.