Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας Βερολίνου

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΒ καλεί όλα τα μέλη του στη Γενική Συνέλευση την Κυριακή 10.11.2019 στις 16:00 στους χώρους του  Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου, στη Mittelstr. 33, ΤΚ. 12167 με την ακόλουθη προτεινόμενη ημερήσια διάταξη:

Λεπτομέρειες μπορείτε να αντλήσετε εδώ