Δε θα γίνει το φετινό καλοκαίρι το Πρόγραμμα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού για νέους ηπειρώτικης καταγωγής

Με επιστολή του προς τις Ομοσπονδίες Ηπειρωτών Εξωτερικού και τους συλλόγους μέλη το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών Εξωτερικού κάνει γνωστό ότι είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί το φετινό καλοκαίρι το Πρόγραμμα Γλώσσας και Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων λόγω ελλιπούς συμμετοχής.

Tη σχετική επιστολή μπορείτε να ανακαλέσετε ανοίγοντας το συνημμένομ αρχείο   Epistoli gia Programma El. Glossas kai Politismou