Διημερίδα του ΔΣ της VIW στο Βερολίνο

Διημερίδα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας για τη Διαπολιτισμική Κοινωνική Πρόνοια, τη Χειραφέτηση και τη Διαφορετικότητα – VIW – Verband für interkulturelle Wohlfahrtspflege, Empowerment und Diversity e.V πραγματοποιήθηκε το σαββατοκύριακο 13-14 Μαϊου 2017 στο Βερολίνο.

Σημειώνεται ότι στο ΔΣ της Ομοσπονδίας συμμετέχει ο γραμματέας  της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία – ΟΕΚ Νίκος Αθανασιάδης (στη ΦΩΤΟ τέταρτος από δεξιά).