Η σύνθεση του Δ.Σ. της Ε.Κ. Μπράουνσβάικ

Η σύνθεση του Δ.Σ. της Ε.Κ. Μπράουνσβάικ, που προέκυψε από τις εκλογές της 5ης Φεβρουαρίου 2017, έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Κριθαρίδης Παύλος

Αντιπρόεδρος: Δόμνα Ξανθοπούλου

Γραμματέας: Πολυξένη Κασίμη

Ταμίας: Γεώργιος Τάτσης

Εκπολιτιστικού: Ιωάννης Κούκας

Αναπληρωματικά μέλη: Αστέριος Κοντονικός, Στέφανος Πατσιαρίδης

Website: www.griechische-gemeinde-bs.de

Facebook: www.facebook.com/griechischegemeindebs/

Email: griechischegemeinde.bs@gmail.com

Email: grgemeindebs@gmail.com

Διεύθυνση: Hamburger Str. 267, 38114 Braunschweig