Καλό σου ταξίδι, Λάμπη!

Πλήθος κόσμου συνόδευσε σήμερα το πρωί, Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017, στην τελευταία του κατοικία, στο κεντρικό νεκροταφείο της Φραγκφούρτης, το Λάμπη Μπετάκη, εξέχον μέλος της ελληνικής παροικίας της Γερμανίας, πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Φραγκφούρτης και μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φραγκφούρτης. Ο Λάμπης απεβίωσε στις 17 Νοεμβρίου ύστερα από μια σύντομη βαριά ασθένεια, σε ηλικία μόλις 66 ετών.

Την Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία – ΟΕΚ εκπροσώπησε το μέλος του Προεδρείου Χρήστος Πρασσάς, ο οποίος και κατέθεσε στεφάνι εκ μέρους της ΟΕΚ.

Καλό σου ταξίδι, Λάμπη!