*Οι Κοινωνικοί Εταίροι εξασφαλίζουν το οικονομικό μέλλον της Γερμανίας*

Ο DHW στη δεξίωση για τους Κοινωνικούς Εταίρους του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας στο Βερολίνο

Η ομοσπονδιακή υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας Brigitte Zypries δεξιώθηκε την 1η Ιουνίου στο Βερολίνο τους εκπροσώπους των οργανώσεων των εργοδοτών, μεταξύ αυτών και τον πρόεδρο του Γερμανο-Ελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου DHW Φαίδωνα Κοτσαμπόπουλο, και τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Με την κίνηση αυτή η υπουργός υπογράμμισε το γεγονός ότι οι προκλήσεις του μέλλοντος δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν παρά μόνο με την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Μόνον ισχυροί κοινωνικοί εταίροι μπορούν να εγγυηθούν την κοινωνική ειρήνη. Έτσι, θα μπορούσε, για παράδειγμα, η ενσωμάτωση των προσφύγων στην κοινωνία να επιτύχει μόνο μέσω της ενσωμάτωσής τους σε επιχειρήσεις – ένα κεντρικό θέμα τόσο του DHW όσο και του προγράμματος KAUSA Servicestelle Köln, το οποίο υποστηρίζεται από τον DHW και χρηματοδοτείται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας.

«Από την αρχή της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης στην Ελλάδα ο DHW κάνει τρομερή δουλειά στην απορρόφηση και ένταξη εξειδικευμένων επαγγελματιών και ακαδημαϊκών από την Ελλάδα στη γερμανική αγορά εργασίας. Πολιτική, επιχειρηματικότητα και κοινωνία έχουν αναγνωρίσει αυτή την δουλειά του DHW και γι’ αυτό η οργάνωσή μας κλήθηκε να ασχοληθεί και με τους πρόσφυγες. Εδώ μεγάλη έμφαση δίδεται στην ένταξη των νέων προσφύγων μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης. Μία δουλειά ευχάριστη εφόσον μέσα από αυτήν ανακαλύπτουμε καθημερινά ανθρώπους που έχουν όρεξη για εκπαίδευση και κατάρτιση και είναι ευτυχείς που έχουν εργασία» τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του DHWΦαίδων Κοτσαμπόπουλος.

Ο DHW είναι το μεγαλύτερο παγγερμανικό δίκτυο των οργανωμένων επιχειρηματιών, επαγγελματιών και επιχειρηματικών στελεχών στα ελληνογερμανικά επιχειρηματικά δρώμενα. Σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες του Ινστιτούτου Έρευνας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου του Mannheim για το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας, στη Γερμανία υπάρχουν περισσότερες από 30.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στα χέρια Ελλήνων. Αυτές προσφέρουν ασφαλή εργασία σε περισσότερα από 130.000 άτομα και οργανώνουν ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους πάνω από 13 δις ευρώ. Πρόκειται δηλ. για ένα δυναμικό που συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη και απασχόληση και συμβάλλει σημαντικά στην ευημερία της Γερμανίας. Ένα δυναμικό που επωφελείται από ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον και ταυτόχρονα έχει πλήρη επίγνωση της ευθύνης του για την κοινωνία.

ΦΩΤΟ (από αριστερά): Η κ. Τσίπρις, ο κ. Κοτσαμπόπουλος και ο γενικός σύμβουλος ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βερολίνο Χρήστος Ντοκομές.

Πηγή: Δελτίο Τύπου