Προκήρυξη διαγωνισμού για τη διαχείριση του κυλικείου στο ΕΠΚ Βερολίνου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Κοινότητας Βερολίνου στη συνεδρίασή του στις 13.11.2017 αποφάσισε την προκήρυξη διαγωνισμού για την διαχείριση του κυλικείου του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου. Οι προσφορές στέλνονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

Hellenische Gemeinde zu Berlin e.V., Mittelstr. 33, 12167 Berlin

ή κατατίθενται προσωπικώς στο γραφείο του ΕΠΚ σε κλειστούς φακέλους ως τη Δευτέρα 18.12.2017 και ώρα 1:00 μμ.

Λεπτομέρειες μπορείτε να αντλήσετε ανοίγοντας το συνημμένο αρχείο  Prokiryxi ΕΠΚ