Πρώτη συνεδρίαση του Προεδρείου της ΟΕΚ Γερμανίας στις 25 Νοεμβρίου

Με οργανωτικά ζητήματα ασχολήθηκε στην πρώτη του συνεδρίαση το Προεδρείο της ΟΕΚ, ιδιαίτερα με τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και το μητρώο μελών.

Ειδικά για το δεύτερο θέμα έγινε κατανομή περιοχών ευθύνης των μελών του Προεδρείου ανά Κρατίδιο, ώστε σε πρώτη φάση να υπάρξει μία συγκεκριμένη εικόνα και να γνωρίζουμε, ποιες Κοινότητες είναι εν λειτουργία.

Η συνεδρίαση θα συνεχιστεί, ώστε να προετοιμαστούν όλα τα θέματα για την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.