Σαφής αύξηση του πληθυσμού στην ΟΔΓ κατά το 2015

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας (DESTATIS) ο αριθμός των κατοίκων της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας αγγίζει τα 81,2 εκατομμύρια.
Ο αριθμός των παιδιών που γεννήθηκαν και ζουν στη Γερμανία αγγίζει επίσης τις 705.000 με 730.000, ο αριθμός των θανάτων κυμαίνεται γύρω στις 905.000 μέχρι 930.000. Σε σχέση με το 2014 παρατηρείται αύξηση του αριθμού των γεννήσεων, αλλά και των θανάτων.

Η διαφορά ανάμεσα στις γεννήσεις και τους θανάτους, το λεγόμενο δημογραφικό έλλειμμα, αναμένεται να φθάσει τις 190.000 μέχρι και 215.000. Το 2014 είχε σημειωθεί ανοδική πορεία στις γεννήσεις και ταυτόχρονη συρρίκνωση των θανάτων.

Από το 2011 μέχρι και το 2014 η ετήσια διαφορά ανάμεσα στην εισροή μεταναστών στη Γερμανία και την αποδημία Γερμανών ή την παλιννόστηση ξένων στις πατρίδες τους κάλυψε το δημογραφικό έλλειμμα ανάμεσα στις γεννήσεις και τους θανάτους. Για το 2015 αναμένεται η παραπάνω διαφορά να φθάσει τις 900.000. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα φαίνεται ότι η προσδοκώμενη ‘καθαρή μετανάστευση’ στη Γερμανία θα ξεπεράσει το ρεκόρ των 800.000 του έτους 1992!

Προς το παρόν δεν είναι εφικτός ο ακριβής υπολογισμός της μετανάστευσης και επομένως της αύξησης του πληθυσμού. Διότι ουδείς γνωρίζει, εάν έχουν συνυπολογισθεί όντως όλοι οι εισερχόμενοι στη γερμανική επικράτεια, αλλά ούτε μπορεί να αποκλεισθεί η διπλή καταχώριση. Εκτιμάται ότι η παραπάνω προσδοκώμενη αύξηση του πληθυσμού, 900.000, θα είναι το ‘μίνιμουμ’ για το 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες: Reinhold Zahn, Tel. +49 611 75 2242, DESTATIS.

Πηγή: destatis.de