Σε Γενική Συνέλευση καλεί τα μέλη της η Ελληνική Κοινότητα Κολωνίας

Σε καταστατική και εκλογική Γενική Συνέλευση καλεί τα μέλη της
η Ελληνική Κοινότητα Κολωνίας
το Σάββατο 12 Μαρτίου 2016 στις 11:00 στους χώρους της Κοινότητας.

Προτεινόμενα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Εκλογή προεδρείου της Γ.Σ.
2. Αλλαγή του άρθρου 7.1 του Καταστατικού
Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει ομόφωνα την αναπροσαρμογή της συνδρομής μέλους από 4 Ευρώ το χρόνο σε 8 Ευρώ το χρόνο. Συγκεκριμένα το άρθρο 7, 1 από „dem obligatorischen Mitgliedschaftsbeitrag in Höhe von € 4,– der jährlich gezahlt werden muss“ γίνεται „dem obligatorischen Mitgliedschaft in Höhe von € 8,– der jährlich gezahlt werden muss“.
3. Απολογισμός του Δ.Σ. και της Ε. Ε.
4. Ερωτήσεις / τοποθετήσεις
5. Απαλλαγή του Δ.Σ. και της Ε. Ε.
6. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
7. Διάφορα

Γίνεται γνωστό ότι η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία, όταν είναι παρόντα μετά την παρέλευση μιας ώρας 60 μέλη.Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα γίνει την επόμενη μέρα 13 Μαρτίου 2016, την ίδια ώρα, στους ίδιους χώρους

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Κυριακή 20 Μαρτίου 2016,
από τις 8:00 έως τις 18:00 η ώρα στους χώρους της Κοινότητας.