Στην Καρδίτσα το 10ο παγκόσμιο συνέδριο Θεσσαλών 2018

Συνάντηση με το δήμαρχο Καρδίτσας Φώτιο Αλεξάκο είχε στις 3 Ιανουαρίου 2018 ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών Διαμαντής Γκίκας (αριστερά στη ΦΩΤΟ), ο οποίος, μεταξύ άλλων, μετέφερε την πρόταση της Συνομοσπονδίας το επόμενο παγκόσμιο συνέδριο να γίνει στην Καρδίτσα. Ο κ. δήμαρχος αποδέχτηκε με χαρά την πρόταση.  

Λεπτομέρειες μπορείτε να αντλήσετε από το συνημμένο Δελτίο Τύπου 10. Pagosmio Synedrio Thessalon