Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. της ΟΕΚ στη Γερμανία

Συγκροτήθηκε σε σώμα σήμερα 5 Ιουνίου 2016 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία-OEK, που εκλέχτηκε στο 22. Συνέδριο στις 21-22 Μαϊου 2016.

Η σύνθεσή του έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Κώστας Δημητρίου                                                                                          Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Δροσινάκης                                                                                                   Γραμματέας: Νίκος Αθανασιάδης                                                                                                                 Ταμίας: Κοσμάς Λουτσόπουλος                                                                                                                    5. μέλος του προεδρείου: Χρήστος Πρασσάς

Μέλη: Μανώλης Κοράκης , Γεώργιος Λάιος, Μαρία Λουδάρου, Βασίλης Μπαβέγκος, Δημοσθένης Παπαδόπουλος,  Ζωή Πασχαλίδου, Παναγιώτης Πολυχρονίου,  Γεώργιος Ρούγας,  Χρήστος Τούσιας και Άγγελος Τσιγάρας