Συνάντηση μεταναστευτικών οργανώσεων με την KMK

Συνάντηση  μεταναστευτικών οργανώσεων με την Μόνιμη Σύνοδο Υπουργών Παιδείας – ΚΜΚ (KultusMinisterKonferenz) πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου στη Βρέμη.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

  • Βελτίωση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών όσον αφορά στην αντιμετώπιση της γλωσσικής και πολιτιστικής πολυμορφίας
  • Δυσκολίες που πηγάζουν από τη διδασκαλία της ισλαμικής θρησκείας
  • Ενασχόληση με νηστεύοντες μαθητές του Δημοτικού και μέχρι την 7η τάξη
  • Εκπαίδευση των μαθητών στη βάση δημοκρατικών αξιών και μιας ανεκτικής και πλουραλιστικής κοινωνίας

Στη συνάντηση πήρε μέρος εκπροσωπώντας την Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων-ΟΕΚ ο αντιπρόεδρος Πάνος Δροσινάκης, ο οποίος αναφερόμενος  στο θέμα της εκπαίδευσης των μαθητών στη βάση δημοκρατικών αξιών για την δημιουργία μίας πλουραλιστικής και ανεκτικής κοινωνίας τόνισε ότι „υπάρχει μία ροπή σε ένα διόλου ευκαταφρόνητο τμήμα της γερμανικής κοινωνίας προς τον ρατσισμό και την ξενοφοβία και είναι ολοφάνερο, ότι η εκπαίδευση έχει κενά, σε ό,τι αφορά την δημιουργία μίας πλουραλιστικής κοινωνίας. Η εκπαίδευση λοιπόν δεν αρκεί να βοηθάει τα παιδιά αλλοδαπών και προσφύγων να ενσωματωθούν στην γερμανική κοινωνία, αλλά πρέπει απαραίτητα να έχει σα στόχο και την προετοιμασία και διαπαιδαγώγηση των ίδιων των Γερμανών, για να αποδέχονται τους ξένους, με όλες τους τις ιδιαιτερότητες, τον πολιτισμό τους και την διαφορετικότητά τους“ και, καλώντας όλα τα ομόσπονδα κρατίδια να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, ζήτησε να συζητηθεί διεξοδικά το θέμα του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στην επόμενη συνάντηση.

Στη συνέχεια ο κ. Δροσινάκης αναφέρθηκε στην ανάγκη εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας από τους μετανάστες, δεδομένου ότι αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ενσωμάτωσή τους στην γερμανική κοινωνία. Από αυτό πηγάζει και η υποχρέωση του γερμανικού κράτους να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις για την διδασκαλία των Γερμανικών στους μετανάστες, ιδιαίτερα στους νέους και στους πρόσφυγες.

Εξίσου σημαντικό, τόνισε στη συνέχεια, είναι να μαθαίνουν τα παιδιά των μεταναστών, παράλληλα με τη γερμανική, και τη μητρική τους γλώσσα.„Η εκμάθηση της μητρικής γλώσσας θα πρέπει να επιτυγχάνεται με δίγλωσσα σχολεία, τα οποία προωθούνται και με το νέο νομοσχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης για την παιδεία των Ελλήνων μεταναστών στο εξωτερικό, που ψηφίστηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο το περασμένο καλοκαίρι“ και ζήτησε πλήρη ενημέρωση των ομόσπονδων κρατιδίων, σχετικά με την πρόοδο σε αυτό το θέμα καθώς και να συζητηθεί αυτό στην επόμενη συνεδρίαση.

Η  επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Μάιο.