Συνάντηση της BAGIV με την κοινοβουλευτικιή ομάδα BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Στιγμιότυπο από τη, πρόσφατη συνάντηση της BAGIV- Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände  με τον Dr. Anton Hofreiter πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής ομάδας BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN στο Βερολίνο.

ΦΩΤΟ (Από αριστερά): Νίκος Αθανασιάδης, αντιπρόεδρος BAGIV/μέλος του προεδρείου της ΟΕΚ), Ali Toprak (BAGIV πρόεδρος), Dr. Anton Hofreiter, Milan Cobanov (BAGIV)