Τακτική Γενική Συνέλευση της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης

Τακτική Γενική Συνέλευση της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης πραγματοποιείται την Κυριακή 29 Μαϊου στις 12:00 στους χώρους του Ηπειρωτικού Συλλόγου Φρανκφούρτης και Περιχώρων, Solmsstrasse 1a, 60486 Frankfurt am Main, Germany.

Η ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. έχει ως εξής:

12:00 : Αφίξεις – δηλώσεις αντιπροσώπων

–  Διαπίστωση απαρτίας

– Εκλογή προεδρείου Συνέλευσης

–  Απολογισμός Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής

– Συζήτηση επί των πεπραγμένων – προτάσεις

– Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

– Διενέργεια εκλογών για ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.

18:00 : Τέλος Συνέλευσης

Τη σχετική πρόσκληση μπορείτε να την κατεβάσετε ανοίγοντας το συνημμένο αρχείο POE-Prosklisi GS 29.05.2016 .