Το νέο Δ.Σ της Ελληνικής Κοινότητας Augsburg

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Augsburg, που προήλθε από τις εκλογές της 07.05.2017 και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 14.05.2017, έχει ως εξής:

Πρόεδρος                  :  Δημήτριος Μιχαηλίκος
Αντιπρόεδρος         :  Νικόλαος Παλάγκας
Γ.  γραμματέας       :  Δημήτριος Τομπρουκίδης
Αν. γραμματέας     :  Δημήτριος Ποτολίδης
Ταμίας                         :  Γρηγόριος Νένογλου
Μέλος                          :  Γεώργιος Φλωράκης
Μέλος                          :  Στυλιανός Κοσμίδης

ΦΩΤΟ (από αριστερά): Νικόλαος Παλάγκας, Δημήτριος Μιχαηλίκος, Γιώργος Φλωράκης, Στυλιανός Κοσμίδης, Γρηγόριος Νενόγλου, Δημήτριος Ποτολίδης, Δημήτριος Τομπρουκίδης

Πηγή: http://doryforos-europa.blogspot.de/2017/05/augsburg.html