Nέο πρόγραμμα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για νέους από την Ελλάδα

Με στοχευμένες δράσεις και προσπάθειες ο Γερμανοελληνικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος (DHW) εδώ και δεκαετίες προασπίζει τα συμφέροντα της ομογενειακής επιχειρηματικής κοινότητας στη Γερμανία και προωθεί τις ελληνογερμανικές εμποροοικονομικές σχέσεις όπως και την αύξηση των εισαγωγών από την Ελλάδα στην Γερμανία. Ταυτόχρονα έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος των πρωτοβουλιών του στην προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για νέους ανθρώπους. Συνεπώς, συνέβαλε και συνεχίζει να συμβάλλει, ουσιαστικά, στην εκπαίδευση και στην αξιοποίηση ευκαιριών στην αγορά εργασίας.

Ο DHW επιδιώκοντας να στηρίξει την προσπάθεια των νέων ανθρώπων για εύρεση εργασίας, αξιοποιεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Job of my Life” που στοχεύει στην μείωση της ανεργίας στην Ευρώπη και στην επαγγελματική κατάρτιση νέων ανθρώπων στον τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων στη Γερμανία.

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μεγάλη αύξηση του αριθμού των ανθρώπων τρίτης ηλικίας στην Ευρώπη. Η ευρέως διαδεδομένη άποψη που επικρατεί στην Ελλάδα και προσδίδει αρνητικό πρόσημο στα γηροκομεία, είναι ξεπερασμένη στην εποχή που ζούμε. Αντλώντας από τα ευρήματα της επιστήμης, είναι απαραίτητη πλέον η αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών για την ορθή φροντίδα των ηλικιωμένων ανθρώπων.

Οι νέες μέθοδοι και τεχνολογίες απαιτούν ωστόσο εξειδικευμένη γνώση. Οι θέσεις εργασίας, οι οποίες θα προκύψουν τα επόμενα χρόνια θα καλύπτονται από εξειδικευμένο και άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κινείται ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση και έχει στόχο να προετοιμάσει τη νέα γενιά για τις νέες εργασιακές ευκαιρίες που θα προκύψουν και να αποτελέσει έναυσμα για τον κλάδο της νοσηλευτικής σε σύγχρονους οίκους ευγηρίας.

Το πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί, αφορά απόφοιτους Λυκείου ηλικίας 18 έως 27 ετών, οι οποίοι προτίθενται να ακολουθήσουν το τριετές πρόγραμμα διττής επαγγελματικής κατάρτισης στην Γερμανία και στον τομέα της νοσηλευτικής σε οίκους ευγηρίας (γηροκομεία).

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα τύχουν της υποστήριξης της γερμανικής πολιτείας και συγκεκριμένα μέσα από το πρόγραμμα MOBIPRO EU, ώστε να αποκτήσουν την απαραίτητη γλωσσική επάρκεια που θα τους επιτρέψει να ολοκληρώσουν χωρίς πρόβλημα την επαγγελματική τους κατάρτιση. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω της πρωτοποριακής μεθόδου της «ψηφιακής αίθουσας διδασκαλίας» αξιοποιώντας την τεχνολογία «Skype». Έτσι, οι μαθητές θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα από το σπίτι τους, χωρίς μετακινήσεις. Τον Μάϊο του 2016 οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε μια πρακτική τεσσάρων εβδομάδων στην Γερμανία, κατά τη διάρκεια της οποίας θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το επάγγελμα του νοσηλευτή γηροκομείου εν δράσει, στον φορέα/ίδρυμα που θα τους προσλάβει.

Το Σεπτέμβριο του 2016 θα ξεκινήσει η διττή επαγγελματική κατάρτιση στη Γερμανία και συγκεκριμένα στο κρατίδιο της Θουριγγίας. Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθούν μαθήματα θεωρίας σε επαγγελματική σχολή και θα εργάζονται στα ιδρύματα που τους προσέλαβαν για να αποκτήσουν την κατάλληλη εμπειρία μέσω της άσκησης του επαγγέλματος.

Οι συμμετέχοντες θα αμείβονται καθ’ όλη την περίοδο των σπουδών τους και της πρακτικής άσκησης με το ποσό των 818, – € το μήνα, προκειμένου να εξασφαλίσουν την διαβίωσή τους. Τα έξοδα ταξιδιού για την πρακτική καθώς και ένα ταξίδι στην χώρα προέλευσης ανά έτος θα καλυφθούν επίσης από το πρόγραμμα.

Όποιος θέλει να καταθέσει αίτηση, προκειμένου να περάσει από την σχετική συνέντευξη, να αποστείλει το βιογραφικό σημείωμά του στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου thueringen@dhwv.de .
Στην επίσημη σελίδα του Ελληνογερμανικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί αναλυτικά για το πρόγραμμα MobiPro EU και να κατεβάσει το ενημερωτικό φυλλάδιο http://el.dhwv.de/

Πηγή:  dhwv.de