Σε Γενική Συνέλευση καλεί τα μέλη της η Ε.Κ. Βερολίνου

Σε Γενική Συνέλευση καλεί τα μέλη της η Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου την Κυριακή 20.05.2018 στις 16:00 στους χώρους του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου, Mittelstraße 33, 12167 Berlin.

Λεπτομέρειες μπορείτε να αντλήσετε από το συνημμένο αρχείο GS EK Berlin