Διαγωνισμός συγγραφής μικρής ιστορίας/παραμυθιού

Η ΓΓΑΕ-Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού, σε συνεργασία με το Ελληνικό Τμήμα της ΙΒΒΥ, International Board on Books for Young People – Διεθνής Οργάνωση Βιβλίων για τη Νεότητα, προκηρύσσουν διαγωνισμό για τη συγγραφή μικρής ιστορίας/ παραμυθιού, από παιδιά και νέους ηλικίας 8-16 ετών, με θέμα: «Η ελληνική γλώσσα είναι ψυχή, η ψυχή του πολιτισμού».

Στο διαγωνισμό λαμβάνουν μέρος παιδιά και νέοι ηλικίας 8-16 ετών, ελληνικής καταγωγής, που μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα.

Λεπτομέρειες  μπορείτε να αντλήσετε εδώ